Sergio Monje

La festa (im)possible

La festa (im)possible

(The (im)possible party)

2020, digital photographs (serie of 4), photogrammetry

Aquestes imatges corresponen al meu anterior pis a Barcelona, durant el confinament. Allà hi vaig estar sol fins que vaig haver de deixar-lo, incapaç d’afrontar el lloguer, rere fatigoses negociacions amb la immobiliària. Després de viure-hi durant cinc anys, i sense poder celebrar un acomiadament apropiat amb totes les persones que hi havien passat, vaig decidir preservar aquest espai de manera digital. Mitjançant la tècnica de la fotogrametria, que consisteix en la producció de models tridimensionals a partir de múltiples imatges fotogràfiques planes, vaig documentar la sala d’estar de l’habitatge que irremeiablement havia d’abandonar.

Les fotografies que formen aquesta sèrie són imatges 2D generades a partir d’aquest model 3D. Les distorsions que produeix el programa a l’hora d’interpretar volum a partir de fotografies fan que l’espai adquireixi un caràcter pictòric, allunyant-se de l’estil de representació hiperrealista pel que sovint acostumem a atribuir a la fotografia la seva funció documental.

L’habitació esdevé un monument íntim a un passat que no va succeir. Potser així algun dia el podríem visitar i recrear aquesta festa (im)possible.

Exhibited at:

Thanks to:

Txo!?, Xicarandana

With support from: